vroege relationele ervaringen en aanraken

vroeg-relationele ervaringen en aanraking

Deze module is een onderdeel van de training Primal Somatic Traumahealing, maar ook los te volgen door mensen die de training in voorgaande jaren hebben gedaan.

Onderzoek wijst uit dat aanraking aan de basis staat van onze relationele ervaringen. Aanraken vormt het fundament waarvandaan we leerden met elkaar om te gaan als jong kind met onze verzorgende, voordat het taalvermogen tot ontwikkeling kwam. Door middel van aanraking vormen we een beeld van ons lichaam en de grenzen ervan. Het is een gewaarworden van het lichaam dat al onze ervaringen herbergt op neurofysiologisch, emotioneel, gedragsmatig en cognitief niveau.


Deze module beoogt begrip van het belang van aanraken en van het leren reguleren van onszelf aan het begin van ons leven. Ook behandelen we de heilzame rol van zelfregulatie in het helingsproces van een trauma.We onderzoeken het samenspel tussen lichamelijke ervaringen en emotionele en mentale toestand. Hiermee integreren we onze vaardigheid om een relatie te hebben met onszelf en anderen daarbij te ondersteunen.
Deelnemers zullen specifieke vaardigheden leren om aanraking toe te passen in hun praktijk, waarmee ze 'bottum up' integratie ondersteunen terwijl tegelijkertijd psychologische patronen 'top down' onderzocht kunnen worden.


onderwerpen die aan bod komen:


    •    het aanbieden van gerichte aanraking waarbij verschillende systemen in het lichaam worden aangesproken: spieren en bindweefsel, organen, hersenen, centraal zenuwstelsel
    •    specifieke handvatten ter ondersteuning van de ontwikkeling van gezonde grenzen, veerkracht, samenhang en organisatie
    •    werken met ervaringen van hoe er met ons werd omgegaan in de periode dat de baby nog zonder woorden communiceert (deze kennis ligt in ons onderbewuste opgeslagen)
    •    somatisch bewustzijn, resonantie en belichaamde aanwezigheid onderzoeken
    •    neuro-affectieve regulatie - emoties en belichaming
    •    wat te doen, wanneer cliënten moeite hebben om toegang te krijgen tot hun lichaam, of symptomen ontwikkelen bij het zich opnieuw verbinden hiermee.