korte training traumahealing: lifeforce and identity

2017

traumatraining web

levenskracht en identiteit

korte training traumaheling

”Daar waar sprake is van vroeg trauma, vormt de daaruit voortvloeiende biologische disregulatie het onstabiele fundament waarop het psychische zelf wordt opgebouwd”.

Dr Laurence Heller – uit het boek: Healing Developmental Trauma, 2012.

Voor mensen werken als (aankomend) lichaamsgericht therapeut of een opleiding hiervoor volgen, geen traumascholing hebben gedaan, maar wel de baisisprincipes er van kennen.

De training gaat over issues rondom de mogelijkheden en onmogelijkheden om je te verbinden met anderen, levendigheid en veerkracht te ervaren en om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen. Cruciale thema's die we in onszelf vaak tegen komen natuurlijk. Michael werkt met de karakterstructuren op een andere manier, (zie ook het boek van Larry Heller, ‘Healing developmental trauma’) hij gebruikt deze in het onderzoek naar behoeften, bronnen en vaardigheden die we nodig hebben voor zowel ons welzijn als voor de overlevingsstrategieën die we ontwikkelden in de periode dat de omgeving niet ingesteld was op onze behoeften. Deze manier van kijken naar de structuren is heel interessant en inspirerend, wij hebben het zelf als een super mooi blok ervaren en er veel van geleerd, ook voor onsezelf.

De mate waarin we ons geliefd, ontvangen en verwelkomd voelen in de wereld, creëert het fundament van onze identiteit. Wanneer we al vroeg te maken kregen met bedreiging en gevaar, verstoort de hoge activering (door onopgeloste boosheid en onvolledige vecht- en vluchtreacties) ons vermogen tot verbinden met onszelf en anderen. We ontwikkelen overlevingsstrategieën die leiden tot verstoringen in onze identiteit en tot het verlies van een vitale relatie met onze levenskracht.

In deze training focussen we op hoe we ons zelf of onze cliënten kunnen ondersteunen bij het hervinden van hun vermogen tot verbinding, levendigheid, veerkracht en een gezond zelfbeeld. Als een landkaart voor psychologische ontwikkeling zullen we de zogenaamde karakterstructuren gebruiken, bekend vanuit diverse tradities in de psychologie (Freud, Erikson, Lowen, Marcher, Heller). We gebruiken deze landkaart met betrekking tot behoeften, bronnen en vaardigheden. Deze hebben we in de kern nodig voor zowel ons welzijn als voor de overlevingsstrategieën die we ontwikkelden in de periode dat de omgeving niet ingesteld was op onze behoeften.

We onderzoeken:

• auto-, co- en zelfregulatie;

• hoe je verbinding en organisatie kunt ondersteunen;

• identificaties / identiteit;

• gezonde agressie en authentieke kracht vs. in- en uitwendige boosheid;

• het leren van disidentificatie;

• eigenaarschap en empowerment in het heden;

• aanraken gebruiken bij het werken met impliciet geheugen van vroege uitdagingen.