verdiepingsdagen EMDR - thema's en protocollen

Verdiepingsdagen Werken met EMDR

Heb je de tweedaagse EMDR-workshop gevolgd bij het AUMM of anderszins ervaring met EMDR als therapeut en wil je graag verdieping en uitbreiding in het werken met EMDR? We bieden twee verdiepingsdagen aan die samen of apart te volgen zijn. Beide dagen beginnen met het uitwisselen van ervaringen en het bespreken vragen en casuïstiek. Daarna wordt een nieuw protocol en aanvullend materiaal besproken, toegelicht, gedemonstreerd en geoefend.

 

Werken met imaginaire angst | 12 oktober 2019

Tijdens deze verdiepingsdag is het centrale thema het werken met ingebeelde angsten die gericht zijn op toekomstige situaties. Hierbij kun je denken aan angsten door een sociale fobie, hypochondrie of een tandartsfobie waarbij er geen samenhang meer is met eerdere gebeurtenissen. Je leert onder meer werken met:

  • Het Flash Forward-protocol om te werken met rampscenario’s en vastgeroeste ideeën in het hoofd van de cliënt.
  • De Future Template om de cliënt te helpen bij toekomstige spannende gebeurtenissen.
  • De Cognitieve Interweave om het proces weer vlot te trekken als het spontane EMDR-verwekingsproces stagneert.

Werken met boosheid | 16 december 2019

Op deze verdiepingsdag staat het woede-, wrok- en wraakprotocol centraal; een specifieke vorm om te werken met cliënten die last hebben van boosheid. Waar het EMDR-basisprotocol zich vooral richt op angst en machteloosheid als gevolg van gebeurtenissen, richt dit protocol zich op boosheid als gevolg van wat iemand de cliënt heeft aangedaan. Het gaat hierbij vormen van boosheid die gericht zijn op de ander, zoals woede, wrok, prikkelbaarheid, agressie, denken aan wraak, vijandigheid en boos zijn op de wereld.