open workshop: als levenskracht vrij kan stromen

Als levenskracht vrij kan stromen..

..dan ontstaat vitaliteit, aanwezigheid en welbevinden.

Het leven brengt alle soorten ervaringen met zich mee. Wanneer je een veilige basis en een goede hechting hebt kan je beter met ervaringen omgaan die negatief zijn. Je hebt het vermogen om dit te dragen en het vertrouwen dat het leven ook weer een positieve wending neemt.

Wanneer je in het verleden niet goed gehecht bent en geen goede basis in jezelf hebt kunnen ontwikkelen is het omgaan met een negatieve ervaring een veel grotere uitdaging. Je hebt het zelfregulerend vermogen niet goed kunnen ontwikkelen. Vooral heel jonge kinderen kunnen niet adequaat reageren op onveilige situaties, zij kunnen niet vechten of vluchten en de energie hiervan moet worden onderdrukt.

Wanneer de levensenergie hierdoor niet vrijelijk door ons lichaam kan stromen, raken sommige delen er van overladen en andere, waar geen energie kan komen, krijgen te weinig. Zo ontstaan ziektes, lichamelijke symptomen en stress.

Negatieve ervaringen gaan niet weg, die zullen er altijd zijn. Het verleden is ook niet te veranderen, maar je kunt wel leren er in het nu beter mee om te gaan.

Als er veel angst is, of als er veel boosheid is over wat je is aangedaan – dan is er ook een sterk superego. Je internaliseert de gevoelens van angst en woede. Je superego helpt je te overleven, door de regels van ‘hoe het moet’ telkens weer te herhalen. De woede kun je niet uiten, je zult deze internaliseren en naar jezelf keren door de stem van je superego.

In deze workshop krijg je meer zicht op hoe je de vastgezette energie kunt ontladen, in beweging kunt brengen en de capaciteit te vergroten om meer levenskracht te ervaren. Want wat gebeurt er als jouw levenskracht meer gaat stromen en je hiermee contact maakt in plaats van de aangeleerde hulpeloosheid of teruggetrokkenheid?

Vaak wordt bij het traumawerk het ervaren van sterke prikkels en emoties vermeden. Het uitgangspunt daarbij is dat het uiten van onderdrukte emoties, door de enorme energie die daarbij vrijkomt, hertraumatiserend kan zijn. Dat is ten dele waar, het is echter ook van belang dat je, als de energie vrij is, leert om de emoties lichamelijk en psychisch te ervaren en te uiten, omdat dit een toegang kan zijn tot een diep ervaren authenticiteit en van daaruit juist tot heling.

Het doel van therapie is het vergroten van de capaciteit om meer energie te kunnen containen, waardoor je meer aanwezig kunt zijn – zodat meditatie vanzelf ontstaat. Er zal dus ook veel ruimte zijn voor stilte en meditatie.