gezonde grenzen en contact

Allemaal hebben we gezonde grenzen nodig. Ze zijn nodig om onszelf te kunnen zien met een eigen identiteit, met eigen behoeften, eigen ideeën, gevoelens en een zeker lichaamsbewustzijn, en om onszelf te kunnen zijn. Zonder dergelijke grenzen kunnen we ons niet echt veilig voelen in onszelf en in contact met anderen. In elke vorm van contact kunnen we alleen ‘ja’ zeggen als we ook ‘nee’ kunnen zeggen, onszelf kunnen afgrenzen. Anders ontstaat er een onbevredigend en ambivalent contact.

We zijn misschien het gevoel van gezonde grenzen in de vroege kindertijd kwijtgeraakt of zijn zelf niet in staat geweest om die te ontwikkelen wegens ingrijpende jeugdervaringen en we kunnen daardoor vastzitten in onevenredig aanpassingsgedrag. Ons gevoel voor gezonde grenzen kan ook verstoord zijn geraakt door medisch trauma, andere grensoverschrijdende gebeurtenissen in ons volwassen leven of door een ongeluk. Na dergelijke ervaringen zijn we misschien ons gevoel van veiligheid en ontspanning verloren. Als bescherming kunnen zich te starre grenzen ontwikkelen die niet langer kunnen worden geopend waardoor we ons afsluiten en isoleren of hebben we een mate van grenzeloosheid ontwikkeld.

Het doel van deze workshop is om veilige en flexibele en mentale grenzen terug te vinden om deze in het hier en nu te kunnen gebruiken. Daarnaast ondersteunen we het vermogen om onze eigen innerlijke impulsen waar te nemen en daarnaar te handelen. Ook zullen we de manier waarop we omgaan met onze grenzen in onze innerlijke ervaring en in contact met anderen onderzoeken.

Ervaring met lichaamsgerichte therapie en traumawerk is gewenst. Mocht je dat niet hebben dan is een telefonisch intakegesprek een voorwaarde voor deelname.