In traumahelingstherapie gaan we de hulpbronnen onderzoeken die je hebben geholpen overweldigende of onveilige situaties te overleven. Je gaat contact maken met de herinnering van het lichaam, en door het op een natuurlijke manier ontladen van de opgeslagen spanningen het zelfregulerend vermogen van het lichaam herstellen. Hieronder worden de diverse trainingen en workshops beschreven.

english

Aanrader over dit onderwerp is ons boek 'De weg uit trauma kun je leren' door Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg

start 9-13 maart 2022

Divyam en Omkar, Michael Mokrus, Marlene Koekkoek

Deze drie basismodulen vormen het 1e deel van de training Primal Somatic Traumahealing. Deze training is ontwikkeld voor de  lichaamsgerichte therapeut, die tevens werkt met de vroege kindertijd en heftige emoties, om de nieuwe inzichten rond het werken met trauma en stress te leren kennen en te integreren in zijn dagelijkse praktijk.

maart 2024 - sept. 2025 | Vasna van Haalen, Divyam Kranenburg, Afke van der Hoek en Marlene Koekkoek

In maart 2024 start de vernieuwde Aumm trauma-opleiding: Opleiding Lichaamsgeoriënteerde Traumatherapie. In deze opleiding leer je als therapeut hoe je mensen kunt begeleiden die door ingrijpende jeugdervaringen, hechtings- of ontwikkelingstrauma hebben ontwikkeld en hoe je hen manieren van reguleren kunt aanleren zodat er in hen weer een ervaring van veiligheid en verbinding kan ontstaan.

Een training in 3 moduels: mei 2024 | oktober 2024 | 19 - 23 maart 2025

Sarito Fuhrmann-Bailes

Deze training is voor zowel professionals in geboortezorg als voor lichaamsgeoriënteerde therapeuten. De training beslaat drie keer vier dagen. Sarito behandelt prenatale, perinatale en postnatale stress en trauma bij pasgeboren baby's, peuters en hun ouders en basisvaardigheden voor ontlading van die stress. Voor iedereen die werkt met baby's en peuters of dat willen doen, of geïnteresseerd zijn in heling van vroeg trauma.

21 t/m 25 juni 2023

Vasumati

Er ligt een leven voor je als je traumatische en/of overweldigende periodes, die je diep hebben geraakt in je leven, hebt doorgewerkt en ermee hebt leren omgaan. Door de traumatische ervaringen kunnen we bang zijn om opnieuw gewond te raken. We kunnen angst hebben voor een gezonde relatie of om seksualiteit en intimiteit in ons leven toe te laten. Daar gaat het in deze training van Vasumati over.

30 aug. t/m 4 sept. 2023

Michael Mokrus

Tijdens deze workshop, zullen we de ontwikkeling van gevoelens van schaamte en schuld onderzoeken vanuit de neurowetenschappelijke inzichten, hechting in de vroege kinderjaren, in latere relaties, evenals trans generationele overdracht. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke psychotherapeutische opleiding hebben gevolgd.

20 t/m 24 sept. 2023

Dwari Deutsch

In familie opstellingen bewegen we ons in het wetende veld van een familie, dat veel traumatische ervaringen voor alle leden van het gezin bevat. In een opstelling wordt deze shock getriggerd en er is wat gereedschap nodig om de persoon te helpen aanwezig te blijven zonder overweldigd te raken en zich te verliezen in het emotionele drama uit het verleden.

 

8 t/m 12 november 2023

Raja Selvam

Een ISP workshop met Dr. Raja Selvam, over werken met hechtingsproblematiek, ontwikkeling en trauma, met de kennis van de fysiologie van hechting en emoties, met  'emotionele belichaming' en resonantie. In dit tweede deel (alle delen zijn los te volgen) werkt Raja met de problematiek in de iets latere ontwikkelingsfasen van het kind.

 

19 t/m 23 juni 2024 (start 18.00 uur)

Vasumati

Een nieuwe training met als thema ‘de invloed van relationeel trauma op relaties en seksualiteit’, over het effect van trauma en (micro-) trauma op volwassen relaties en de beleving van seksualiteit daarin.

Binnen een volwassen relaties kan vroeg trauma geheeld worden. Maar ook het omgekeerde kan gebeuren, namelijk dat juist trauma’s geactiveerd of verergerd kunnen worden. Relationeel trauma en haar werking ervan is buitengewoon complex. We hebben begrip, kennis en bewustzijn nodig over de invloed van dergelijk trauma op onze relaties, over machtskwesties die daaruit voortvloeien en over de invloed ervan op seksualiteit. 

 

23 oktober (18.00 uur) - 27 oktober 2024 

Anando Würzburger

We zijn vaak het gevoel van gezonde grenzen in de vroege kindertijd kwijtgeraakt of zijn zelfs niet in staat geweest om dit te ontwikkelen, en zitten daardoor vast in een onevenredig aanpassingsgedrag. In deze  korte training leren we hoe veilige en flexibele fysieke en mentale grenzen terug te vinden en deze in het hier en nu te kunnen neerzetten. Lees (download) hier een interview met Anando over de training.

 

15 t/m 19 mei 2024

Vasumati

Training voor therapeuten met ruime ervaring, om te leren werken met problematiek rond seksualiteit.

In deze training zullen we de manier waarop we naar seksueel en relationeel trauma kijken opnieuw definiëren en nieuwe voorbeelden vinden om deze problemen te diagnosticeren en te behandelen. Waar sprake is van direct trauma werken we met beschikbaarheid, consistentie in het aanwezig zijn en de splitsingen tussen seks en hart en de splitsingen rond liefdesseks en intimiteit. We zullen bekijken hoe trauma leidt tot het in stand houden van traumabanden en andere disfunctionele omgangsvormen.  We onderzoeken het ontwikkelingsmodel voor het werken met relaties.