In traumahelingstherapie gaan we de hulpbronnen onderzoeken die je hebben geholpen overweldigende of onveilige situaties te overleven. Je gaat contact maken met de herinnering van het lichaam, en door het op een natuurlijke manier ontladen van de opgeslagen spanningen het zelfregulerend vermogen van het lichaam herstellen. Hieronder worden de diverse trainingen en workshops beschreven.

english

Aanrader over dit onderwerp is ons boek 'De weg uit trauma kun je leren' door Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg

start 26 febr.- 1 mrt.  2020

Divyam en Omkar, Michael Mokrus, Marlene Koekkoek

Deze drie basismodulen vormen het 1e deel van de training Primal Somatic Traumahealing. Deze training is ontwikkeld voor de  lichaamsgerichte therapeut, die tevens werkt met de vroege kindertijd en heftige emoties, om de nieuwe inzichten rond het werken met trauma en stress te leren kennen en te integreren in zijn dagelijkse praktijk.

Data nog even onder voorbehoud

8 en 9 maart 2019

John Martinus

Het protocol voor EMDR leren toepassen in coaching of therapie. Door EMDR, onder meer het maken van bepaalde oogbewegingen, neemt de emotionele lading van de traumatische gebeurtenis af. Zo komt de cliënt los van de ongewenste emoties en andere klachten die de herinnering oproept.

3 t/m 7 april 2019

Michale Mokrus

Tijdens deze workshop, zullen we de ontwikkeling van gevoelens van schaamte en schuld onderzoeken vanuit de neurowetenschappelijke inzichten, de vroege kinderjaren, in latere relaties, evenals trans generationele overdracht. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke trauma opleiding hebben gevolgd.

5 t/m 10 juni 2019

Vasumati

Training van 5 dagen. Er ligt een leven voor je als je traumatische en/of overweldigende periodes, die je diep hebben geraakt in je leven, hebt doorgewerkt en ermee hebt leren omgaan. Door de traumatische ervaringen kunnen we bang zijn om opnieuw gewond te raken. We kunnen angst hebben voor een gezonde relatie of om seksualiteit en intimiteit in ons leven toe te laten. Daar gaat het in deze training van Vasumati over.

21 juni en 12 oktober 2019

John Martinus

Heb je de tweedaagse EMDR-workshop gevolgd bij het AUMM of anderszins ervaring met EMDR als therapeut en wil je graag verdieping en uitbreiding in het werken met EMDR? We bieden twee verdiepingsdagen aan die samen of apart te volgen zijn.

3 t/m 7 juli 2019

Anando Wurzberger

Dissociatie is een instinctieve reactie van het zenuwstelsel om ons te beschermen tegen het ervaren van emoties, fysieke sensaties en energetische gesteldheid, die te veel zijn om te verdragen. Het koppelt ons bewustzijn los van een overweldigende ervaring, vooral wanneer het herhaaldelijk is gebeurd, zoals verwaarlozing in vroege kinderjaren, misbruik of fysiek geweld.

28 aug. t/m 1 sept. 2019

Michael Mokrus

Hoe kan er een veilige verbinding met de cliënt in het hier en nu tot stand komen. Tegelijkertijd werken we met regulerende aanraking. Over het sociale zenuwstelsel, de poly vagale theorie, de vaguszenuw en het gebied rondom de buik. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke trauma opleiding hebben gevolgd.

sept. 2019 - okt. 2020

Sarito Fuhrmann-Bailes

In deze training van drie keer vier dagen behandelt Sarito Fuhrmann-Bailes prenatale, perinatale en postnatale stress en trauma bij pasgeboren baby's, peuters en hun ouders, en basisvaardigheden voor ontlading van die stress. Voor iedereen die werkt met baby's en peuters (verloskundigen, kinderverpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, borstvoeding consultants, Cranio-Sacraal therapeuten etc.) of dat willen doen, of geïnteresseerd zijn in heling van vroeg trauma.

23 t/m 27 okt. 2019

Raja Selvam

Een ISP workshop met Dr. Raja Selvam, over verbetering van resultaten in het werken met hechtingsproblematiek door de kennis van de fysiologie van hechting en emoties en principes van energie-psychologie. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke trauma opleiding hebben gevolgd.

 

1-5 april 2020

Michael Mokrus

Het belang van aanraken en van het leren reguleren van onszelf aan het begin van ons leven. De heilzame rol van zelfregulatie in het helingsproces van een trauma. Deelnemers krijgen specifiek gereedschap aangeboden om aanraken op een respectvolle wijze te kunnen implementeren in hun therapeutische praktijk. Onderdeel van de training Primal Somatic Traumaheling, maar ook open voor mensen die een soortgelijke trauma opleiding hebben gevolgd.

10-12 juli 2020

Divyam

Als er tijdens de vroege jeugd ingrijpende of overweldigende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, kunnen bepaalde vaardigheden niet zijn aangeleerd. Onze huidige (meestal onbewuste) reacties komen voort uit vroege fysieke en emotionele responsen. In deze workshop onderzoeken we de niet-aangeleerde vaardigheden tijdens de verschillende ontwikkelingsfases van het jonge kind. 

3 t/m 6 sept. 2020

Sandipa Restrepo

Korte training voor mensen die met jongeren (willen) werken. De thema's waar jongeren en hun ouders dagelijks mee te maken hebben en hoe je daar als begeleider mee kunt werken komen aan bod.

16 t/m 20 september 2020

Anando Wurzberger

We zijn misschien het gevoel van gezonde grenzen in de vroege kindertijd kwijtgeraakt of zijn zelfs niet in staat geweest om dit te ontwikkelen, en zitten daardoor vast in een onevenredig aanpassingsgedrag. In deze  korte training leren we hoe veilige en flexibele fysieke en mentale grenzen terug te vinden en deze in het hier en nu te kunnen neerzetten.

7 mei |15 juni | 16 juli | 15 okt 2019

Divyam

Voor de training 'primal somatic traumahealing' krijg je een aanvulling op je certificaat na het volgen van 4 supervisiedagen.

 

2018

Divyam

Voor mensen die de training trauma-therapie hebben gevolgd, organiseren we een aantal dagen, iedere dag rond een ander thema. 'Innervisiedagen' zijn om je eigen innerlijke proces te verdiepen, nieuwe dingen bij te leren, te oefenen, de anderen weer te ontmoeten en weer geinspireerd te raken!