training familie-opstellingen en systemisch werk 2019-2020

In deze basisopleiding van totaal zeventien dagen (6 blokken van 2, 3 of 4 dagen) kunnen deelnemers leren om zelfstandig opstellingen te leiden en het systemisch werk te integreren in hun therapeutische praktijk.  Ook is deze training ideaal om veelvuldig delen van je eigen systeem te bekijken en er mee te werken. In alle blokken breng je je eigen thema’s in.

Naast de basisopleiding bieden we diverse verdiepingsblokken en dagen aan. Tevens is er elk jaar is er een verdiepingsweekend, voor iedereen die de training heeft gevolgd.

Familie-opstellingen en systemisch werk slaan een brug tussen het psychotherapeutische werk en de bredere kijk op hoe ons leven wordt beïnvloed door een groter geheel. Door de structuur van de familie neer te zetten worden de relaties binnen dit familiesysteem zichtbaar en kan duidelijk worden hoe onopgeloste situaties het leven en de rol (plek) in de familie beïnvloeden. Door de posities binnen de structuur in beweging te laten komen, kan de onderbroken stroom van liefde weer gaan stromen. Er kunnen opstellingen worden gedaan over familie's, maar ook over werk, ziekten, relaties of andere levensvragen.

Het werken met familie-opstellingen van Bert Hellinger heeft zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld als een therapeutische methode die op diverse gebieden in het werken met mensen kan worden ingezet. De dynamiek die in familiesystemen werkt is ook werkzaam in andere systemen. Die vinden we ook terug in de maatschappij, en ook in ons zelf. We noemen de training familie-opstellingen en systemisch werk, omdat we, naast het werken met de basis, familie-opstellingen, aandacht zullen besteden aan het systemisch werk op gebied van verschillende levensthema’s.

Technieken, basisdynamieken en onderzoek zijn onderdeel van de training. Onze passie voor dit werk ligt vooral in het transformatieve proces van het leren werken vanuit ‘het lege midden’. Meditatie, doen door ‘niet doen’ en vertrouwen in dat wat groter is dan wij, hebben een grote plaats in de training. Leren om je hart te openen voor wat is, zonder te oordelen, is een proces dat alleen kan plaatsvinden vanuit meditatie en stilte.

module 1 en 2: basisgegevens, dynamieken en systeem van herkomst

In het eerste en tweede blok besteden we aandacht aan de basis van het werken met opstellingen van het systeem van herkomst. 

 • het interview dat vooraf gaat aan een opstelling
 • welke vragen stel je, waar zoek je naar
 • contact maken met je cliënt
 • wanneer zet je een opstelling neer, wat ga je neerzetten en waarmee begin je?
 • wie behoren tot het systeem?
 • hoe werk je met het systeem van herkomst en hoe werk je met het huidige systeem?
 • de basis houding van de therapeut: het werken vanuit innerlijk contact, vanuit innerlijke stilte, zonder oordeel, ontvankelijk en open. Dingen "laten gebeuren", jezelf leren toestaan mee te gaan in de beweging.
 • het leren begrijpen van de basis ordening, het lezen van het veld, intunen met het veld.

In oefeningen zullen we leren hoe je het een en ander opzet, en wat zie je in het eerste opstellingsplaatje. Wat zijn de eerste aanwijzingen en in welke richting kun je zoeken?

 • leren de basis dynamieken kennen en zichtbaar te maken.
 • leren begrijpen wat een systeem is en wat het "geweten" is van een systeem.

module 3:  opstellingen huidig systeem

In deze module zullen we verder gaan met het systeem van herkomst en het huidige systeem.

 • onderzoeken van de fenomenologische aanpak, zien wat er is en het er laten zijn.
 • hoe werk je individueel
 • wat is de onderbroken beweging
 • mannen en vrouwenlijnen

module 4: deze module is een weer een verdieping van alle voorkomende zaken en bijzonderheden van de eerste modules. Deze dagen zijn tevens om vragen te stellen over opstellingen die je in de oefengroepen hebt neergezet.  We zullen ook kijken naar:

 • hoe werk je individueel
 • kijken naar het werken met tegenstellingen

module 5: opstellingen rond specifieke thema's en de beweging van de ziel.

Met Ramateertha, Omkar en Divyam

In dit deel zullen we werken met alle zaken en situaties die al eerder zijn genoemd of die nog niet aan de orde zijn geweest of nog onopgelost zijn. Er zal ook ruimte en tijd zijn voor ingebrachte cliëntcasus, supervisie. Veel meditatie en nog meer inzicht over werken vanuit het 'stille midden'

Ramateertha schrijft over de opzet die hij heeft gemaakt nog het volgende:

In the end I want to point out, that learning this work involves many different levels of human existence and is in it’s nature very diverse and unpredictable. So when I am giving an outline of what is to be taught in this training, at what time, I am giving this information reluctantly: out of my experience situations occur, that just simply ask to be used for demonstration of certain aspects of the work. In the teaching process I will follow the flow, because I trust the power of the moment. I will be bearing the things to be taught in mind, yet they might be brought in at very different places.

module 6

In dit deel zullen we, naast de afronding van deze training, kijken naar:

 • vervolg speciale opstellingen, zoals: ziekten, psychosomatische zaken, werk, relaties, geld, etc.
 • terugkomen op individueel werk
 • een verdieping in wat Bert Hellinger noemt "de beweging van de ziel"
 • werken met het Life Integration Project (LIP) volgens Wilfried Nelles

 het volgen van supervisie als je gaat werken met opstellingen, of voor eigen onderzoek, is volgens ons voorwaarde voor het werken met opstellingen. We zullen daarom regelmatig supervisiedagen aanbieden. De dagen 'supervisie alle werkvormen' zijn open om eventuseel als representant mee te doen. Tijdens de trainig zullen we een aparte supervisiedag afspreken voor specifieke vragen over het opstellingenwerk.