supervisie afstudeerproces PRT en gevorderden

groepssupervisie 2017

aummbuddhaSite

In de afstudeerfase van de opleiding PRT onderscheiden we twee vormen van supervisie: 1) groepssupervisie en 2) individuele supervisiesessies waarbij de supervisor meekijkt bij een sessie die een therapeut-in-opleiding geeft aan een cliënt. Beide vormen van supervisie zijn een onderdeel van de afstudeereisen van de beroepsopleiding PRT. Hieronder lees je meer over beide supervisie-vormen en over de data ervan. 

groepssupervisie

De groepssupervisie voor studenten die het derde jaar hebben afgerond wordt gegeven door Divyam in het Aumm centrum te Usquert.

Supervisie gaat over je persoonlijke leerproces op weg naar je therapeutschap, maar ook over je functioneren in een andere werkkring. In beide gevallen werken we met leervragen.

In supervisie gebruik je de werksituatie als middel om te leren. Je reflecteert op je manier van denken, voelen en handelen in je werk met cliënten. Doordat je gesteund wordt in het kijken naar zowel je inspiratie als je blinde vlekken naar aanleiding van de uitoefening van je werk, word je werkwijze bewuster en daardoor professioneler.

PRT groepssupervisie voor gevorderden

Als je de eerste cyclus van 7 keer hebt afgerond, kun je doorgaan met PRT groepssupervisie (intekenen  voor 3 of 4 keer, voor een ochtend of een middag). Dit is voor mensen die met clienten werken maar nog niet zijn afgestudeerd, of voor hen die al zijn afgestudeerd. Deze laatsten kunnen ook supervisie volgen bij Cateleyne Deodatus. Lees hier voor meer informatie over groepssupervisie en data bij Cateleyne Deodatus.

individuele afstudeersessies onder supervisie

Om het diploma te behalen ben je (naast de groepssupervisie) met twee cliënten drie keer bij je supervisor geweest om sessies onder supervisie te geven, in totaal dus zes supervisiesessies. Minstens één van je cliënten is niet verbonden aan de opleiding maar komt van 'buiten'. 

De supervisiesessies kunnen op afspraak worden gegeven in Usquert. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor mensen die niet in Noord-Nederland wonen, om op vastgestelde data in Amersfoort supervisie-afstudeersessies te doen (zie kolom hiernaast).

Om ook verzekeringstechnisch verantwoord met mensen te kunnen werken is het verplicht dat je participeert in de collectieve Aumm aansprakelijkheidsverzekering en dat je je als studentlid inschrijft bij een beroepsvereniging. Meer informatie en een inschrijfformulier wordt je op verzoek toegestuurd.