praktijkmodule psychopathologie

Dit blok geeft informatie over verschillende psychiatrische en persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij worden de ziektebeelden en bijbehorende theorieën geplaatst binnen het kader van de Primal Rebirth® therapie zodat ze ook van daaruit begrepen kunnen worden. Er is aandacht voor stoornissen wel en niet gebaat zou kunnen zijn bij Primal Rebirth® therapie. Daarnaast komen aan de orde: medicatie, hoe contact te onderhouden met de reguliere zorg en reguliere behandelvormen en eigen casuïstiek. Er is aandacht voor psychiatrische ziektebeelden, persoonlijkheidsstoornissen, psychosociale problematiek en medicatiegebruik. Hoe vraag je dit uit tijdens de intake en krijg je voor jezelf helder wanneer Primal Rebirth® therapie niet geschikt is? Hiernaast wordt uitleg gegeven over de wet BIG, de GGZ Organisatie, het schrijven van brieven aan instanties en het geven van informatie over je cliënt aan derden.  

Deelname in overleg met je supervisor. Enige ervaring in het werken met mensen is een pré.