praktijkmodule groepsdynamica

deel 2, ook los te volgen, 12 t/m 14 april 2019

Wij zijn in bijna alle aspecten van het dagelijkse leven lid van een groep: in onze familie, in een bedrijf, in woongroepen, in scholen, in trainingsgroepen of opleidingen, bij sport en in de vrije tijdsbesteding. Vroeger was het horen bij een sociale groep de regel, een individuele verandering was eerder een uitzondering. Tegenwoordig is het omgekeerd: samengestelde gezinnnen, wisselende banen en veranderende beroepskeuzes, levensfasepartners in plaats van huwelijkspartners zijn een uitdrukking van deze verandering.

Zo ontstaat een spannende situatie. Aan de ene kant wordt er flexibiliteit gevraagd, aan de andere kant zoeken we naar langdurige verbinding, sociale betrokkenheid en zekerheid. Waar duidelijke en betrouwbare vormen van saamhorigheid steeds minder te vinden zijn, hebben groepen zich in de laatste tijd steeds weer opnieuw “uitgevonden”. Ieder individu moet elke keer opnieuw zijn positie in een groep definiëren en een voor hem of haar passende rol vinden.

Tegen deze achtergrond is de vraag naar de innerlijke mechanismen van groepen heel actueel – vooral voor mensen die als chef, groepsleider, supervisor, coach of mediator de verantwoordelijkheid voor het slagen van het groepsgebeuren dragen. Natuurlijk is elke groep uniek. Toch zijn er algemene principes die we in alle groepen terugvinden. Het is de moeite waard om het functioneren van groepen te bestuderen en te ervaren – dat is waarom het gaat in deze praktijkmodules.

De verschillende praktijkmodules groepsdynamica kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. In elk deel komen andere aspecten van groepsdynamica aan bod.