Aumm supervisoren

In 2020 is er vanuit de SBLP een supervisieopleiding lichaamsgeoriënteerde (psycho) therapie in het leven geroepen. Voor alle lichaamsgerichte therapeuten van de SBLP is er nu de mogelijkheid om supervisiesessies bij hen te volgen. Vanuit het Aumm Instituut zijn er vijf ervaren therapeuten werkzaam als supervisor-. Er is bij ieder van hen de mogelijkheid om supervisiesessies te volgen. Supervisie is belangrijk om je eigen proces en je relatie met cliënten te verhelderen en te verdiepen en is nodig om je herregistratie bij de SBLP te waarborgen.

In supervisie gebruik je de werksituatie als middel om te leren. Je reflecteert op je manier van denken, voelen en handelen in je werk met cliënten. Doordat je gesteund wordt in het kijken naar zowel je inspiratie als je blinde vlekken naar aanleiding van de uitoefening van je werk, wordt je werkwijze bewuster en daardoor professioneler. Je blijft je eigen groeiproces onderzoeken. Wat maakt dat een bepaalde situatie je zo raakt en andere situaties minder? Welke gevoelens ten opzichte van de client kun je moeilijk hanteren? Waar kom je in tegen overdracht terecht? Wat zijn jouw valkuilen? Wat is misschien nog onzichtbaar op een diepere laag in jezelf? 

Supervisoren (kijk in de rechterkolom voor meer info):

Regio Noord

Sadaya Goebertus | Groningen 

Jan Bosma | Lieveren (bij Roden) 

Regio Midden

Sajid van Waveren | Amersfoort 

Regio West

Françoise Pauluis | Den Haag | Amsterdam

Regio Zuid & België

Utsav van Hove | Racour (België)

Binnenkort komt hier een lijst van supervisoren van de andere bij de SBLP aangesloten opleidingen: BodyMind en NIB. Het is ook mogelijk om bij hen supervisie te volgen.

In het document Herregistratie van de SBLP staat het zo vermeld: 

Supervisie is verplicht aan het begin van de therapeutische loopbaan en de geëigende weg voor reflectie. De SBLP stelt gedurende 3 jaar, vanaf het verkrijgen van de L(ichaamsgerichte) T(herapteut)- status bij de SBLP , 12 C(ontacturen) per jaar supervisie verplicht. Na die 3 jaar heeft de LT de keuze tussen supervisie en/of intercollegiale intervisie. 

Kijk hier voor het volledige document voor herregistratie: Regeling Herregistratie SBLP.

Supervisor Jan Bosma

Werkvormen: lichaamswerk, gesprekken, systemisch werk en opstellingen en thema's die te maken hebben met de opbouw en het uitvoerende werk rond je eigen praktijk. Hij werkt zowel individueel als in groepen.

Woonplaats: Lieveren (nabij Roden)

Regio: Noord-Nederland

Contact: jan@aumm.nl | 050-5013018 

Website: jan@aumm.nl

 

Supervisor Sadaya Goebertus

Werkvormen: Verschillende werkvormen en gesprekstechnieken vanuit lichaams- en innerlijk kind werk, opstellingen- en systemisch werk en traumaheling. Sadaya werkt zowel individueel als in groepen, vanuit compassievolle nieuwsgierigheid. 

Regio: Noord-Nederland

Woonplaats: Groningen

Contact: info@praktijksadaya.nl | 06-20051784

Website: https://praktijksadaya.nl

 

Supervisor Sajid van Waveren

Werkvormen:

Regio: Midden-Nederland

Woonplaats: Amersfoort

Contact: info@therapie-amersfoort.nl | 06-21630006

Website: https://www.therapie-amersfoort.nl

 

Supervisor Françoise Pauluis

Werkvormen: Françoise werkt met verschillende werkvormen afhankelijk (van de hulpvraag) van de supervisant. Lichaamswerk en gesprekken zullen hier altijd afwisselend onderdeel van zijn. Zij werkt zowel individueel als in groepen.

Woon- en werkplek: Den Haag | Amsterdam

Regio: West-Nederland

Contact: info@movivre.nl | 06-15448262

Website: https://www.movivre.nl/

 

Supervisor Utsav van Hove

Werkvormen: Utsav werkt met gesprekstechnieken en verschillende lichaamsgerichte werkvormen vanuit o.m. het innerlijk kindwerk, opstellingen- en systemisch werk, en traumaheling. Hij werkt zowel individueel als in groepen vanuit liefdevolle nieuwsgierigheid.

Woonplaats: Racourt (België)

Regio: Zuid-Nederland & België

Contact: tuur@puur-na-tuur.be | +32 486 23 55 53

Website: https://www.puur-na-tuur.be