71046251 800c 4317 88f7 9d88013ad4b5

De opleiding PRT is een lichaamsgeoriënteerde (psycho-) therapeutische opleiding op basis van innerlijk kindwerk. De opleiding bestaat globaal uit twee fases: de eerste twee jaren waarin de nadruk ligt op je eigen proces en het derde en vierde jaar waarin je, naast je eigen proces, je therapeutische vaardigheden verder aanvult en verdiept. Primal Rebirth® therapie (PRT) is ontwikkeld door Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg.

De eerste twee jaar. In deze eerste fase verkennen we het innerlijke kind en hoe het ons leven beïnvloedt. We onderzoeken hoe we ons innerlijke kind kunnen helen en integreren om zo meer innerlijke rust, zelfacceptie en emotionele veerkracht te ontwikkelen. Zo kunnen we uitgroeien tot stabiele, sociaalvaardige, compassievolle, emotionele en aanwezige volwassenen. Een volwassen mens is in staat verantwoordelijkheid te nemen, gezonde grenzen te stellen, zijn of haar behoeften te erkennen, gezonde relaties aan te gaan, keuzes te maken en stappen te zetten.

We werken in de opleiding veel met het begrip ‘innerlijk kind’ en verschillende aspecten daarvan. Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over het innerlijke kind? Het begrip ‘innerlijke kind’ verwijst naar het inzicht, dat wij als volwassenen een deel in onszelf hebben dat nog steeds verbonden is met onze ervaringen als kind. En dat deel in ons heeft vaak grote invloed op hoe we ons voelen, op ons gedrag, onze relaties en ook op de wijze waarop we naar onszelf en naar het leven kijken. Door ouders, opvoeders, school, kerk en maatschappij zijn we geconditioneerd geraakt en zijn we onder invloed van die stemmen soms gaan geloven dat er iets mis is met ons. We hebben die stemmen als het ware verinnerlijkt en we kunnen moeilijk het onderscheid maken tussen onze natuurlijke essentie en deze conditioneringen van buitenaf. We noemen dat beperkende overtuigingen.

Onverwerkte pijn uit onze jeugd en beperkende overtuigingen die ontstaan zijn over onszelf en het leven, zijn nog steeds actief in ons. Dan gaat het bijvoorbeeld over de overtuiging dat we niet de moeite waard zijn of dat we niet goed genoeg zijn, dat we niet om van te houden zijn, dat we geen mooie man of vrouw zijn, dat het er niet voor ons is of dat we niet van onszelf zijn maar er vooral voor anderen dienen te zijn. In onze kindertijd hebben we strategieën en gedrag ontwikkelt om onszelf staande te houden. Maar die strategieën en dat gedrag helpen ons niet als volwassen mens. Integendeel, ze beperken ons vaak in onze mogelijkheden om het leven ten volle te leven. Het ‘gekwetste kind’ in ons is nog steeds onbewust actief in ons dagelijks leven.

In de opleiding maken we ook contact met het natuurlijke, oorspronkelijke kind in onszelf. Het natuurlijke kind heeft toegang tot essentiële kwaliteiten als speelsheid, liefde, nieuwsgierigheid, vrijheid en eigenwijsheid. Als volwassene kunnen we meer ruimte leren maken voor dit natuurlijke kind en zijn of haar energie de ruimte geven.

Het natuurlijke kind in ons verwijst naar dat deel van onszelf dat speels, nieuwsgierig, onderzoekend en creatief is. We neigen soms naar een meer serieuze en praktische manier van denken en handelen, waardoor we de neiging hebben om ons natuurlijke kind te onderdrukken. Het is helend om het natuurlijke en speelse kind in ons te koesteren en te cultiveren. Het kan ons helpen om ons creatieve potentieel te ontdekken, ons te inspireren en ons te helpen omgaan met stress en uitdagingen in het leven. Door ons natuurlijke kind te omarmen en het de ruimte te geven om te bewegen, kunnen we plezier maken en meer genieten en kunnen we de verbinding met de stroom van het leven behouden.

De Aumm opleiding PRT is een holistische en spirituele therapie. Holistisch omdat we als uitgangspunt hanteren dat lichaam- en geest één geheel vormen. En spiritueel in die zin dat we werken met bewustwording in de brede zin van het woord én met het herstellen en versterken van het contact tussen het bewustzijn en de innerlijke beweging van het leven.

Een belangrijk inzicht daarbij is dat we compassie ontwikkelen voor ons innerlijke kind, onszelf aanvaarden zoals we zijn en de bewegingen van het leven toestaan en volgen. Daaruit kan levenskracht, zelfrespect, eigenwaarde en zelfliefde ontstaan. De opleiding staat ten dienste van het leven en de inherente kracht die in ieder mens aanwezig is tot zelfheling. Dat is in feite de functie van spirituele therapie.

Meditatie. In onze visie is therapie een voorbereiding op meditatie. Daarom is meditatie een belangrijk onderdeel in onze trainingen en workshops. De kern van meditatie is: getuige leren zijn van alles wat er zich in je afspeelt. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om je liefde, je woede, je plezier, je verdriet, je angst, je jaloezie, je seksualiteit. Meditatie leert je er innerlijk afstand van nemen. Je neemt steeds waar wat zich rondom je denken, je lichaam en je emoties afspeelt. Meditatie leert je om daar steeds vrijer van te worden. Misschien voel je of ervaar je nog steeds dezelfde emoties, denk je nog steeds dezelfde gedachten, maar die emoties en gedachten hebben minder invloed op je omdat je jezelf er niet meer mee hoeft te identificeren. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die mogelijk is. In de opleiding maken we er iedere dag ruimte voor. Meditatie draagt ook bij aan je zelfregulerend vermogen waardoor je beter in staat bent om de aangeboden leerstof te verwerken en te laten beklijven.

Werken aan lichaamsbewustzijn. PRT is een lichaamsgeoriënteerde vorm van (psycho-)therapie. Wat bedoelen we daarmee? Herinneringen, ervaringen, en gebeurtenissen in je leven hebben hun imprint in het lichaam: organen, het zenuwstelsel en het spierstelsel. Het lichaam vormt een soort container waar deze ervaringen in worden opgeslagen. Middels ademtechnieken, lichaamswerk en traumawerk maken we contact met ons lichaam, komen opgeslagen lichaamsherinneringen en geblokkeerde emoties vrij en creëren we lichaamsbewustzijn. Hierdoor kunnen we meer levensenergie ervaren en worden we vrijer van die herinneringen, ervaringen en gebeurtenissen. Werken met het lichaam geeft veel informatie en het is bijzonder om te zien hoeveel zelfhelend vermogen in een lichaam aanwezig is als we er goed naar leren kijken en luisteren.

De tweede fase: derde en vierde jaar. Een belangrijk onderdeel van onze visie is het volgende: wij vinden het van wezenlijk belang dat therapeuten eerst grondig onderzoek doen naar hun eigen achtergrond, overtuigingen en projecties voordat ze als therapeut met cliënten gaan werken. We hebben de opleiding vanuit deze visie ingericht. Verantwoordelijkheid, compassie, zorgvuldigheid, inzicht in de eigen achtergrond, zelfkennis en vakkennis zijn belangrijke kwaliteiten voor iedereen die met mensen werkt.

Niet iedereen die de opleiding PRT volgt, wordt therapeut. Sommigen hebben na twee jaar voldoende bagage om met nieuwe inzichten en ervaringen verder te kunnen. Anderen stromen door naar het derde en vierde jaar en daarna naar de verdiepings- en professionaliseringstrainingen. In het derde en vierde jaar komt, naast je groeiproces, steeds meer het therapeutschap centraal te staan en kun je, als je dat wilt, afstuderen als Primal Rebirth® therapeut. Daarover lees je verderop meer.

Het werken in groepen. Het individuele groeiproces dat deelnemers doormaken wordt versterkt doordat ieder opleidingsjaar is opgebouwd uit zes of zeven blokken van ieder twee, drie, vier en soms vijf aaneengesloten dagen. We kiezen hiervoor omdat deelnemers op deze manier het ‘helende veld’ waar we in werken, ook werkelijk een aantal dagen achtereen kunnen ervaren, en dat meerdere malen per jaar, vaak een aantal jaren achtereen. Daardoor komen thema’s rondom hechting meer naar boven en is er meer diepgang mogelijk. Het is telkens weer opmerkelijk hoe positief deelnemers deze manier van werken ervaren en hoe helend de support van een groep is. Zo wordt het mogelijk om de weg naar 'huis' terug te vinden en te leren hoe je meer van jezelf, van anderen en van het leven kunt genieten.

Onder meer om die reden worden onze workshops, trainingen en opleidingen residentieel gegeven, dat wil zeggen dat overnachten in het opleidingscentrum onlosmakelijk verbonden is met de verschillende workshops en modules van de opleiding. De avonden brengen we gezamenlijk door middels een kort programma, met sauna of een film. En soms zijn we gewoon bij elkaar, een beetje napratend of liggend voor de open haard.

Aumm is erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en geaccrediteerd door het KTNO (Kwaliteit Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). De Aumm opleiding PRT is erkend door het Nederlands Instituut van Psychologen. Psychologen kunnen na deze opleiding de aantekening ‘lichaamsgericht werkend therapeut’ (LWP) aan hun professionele toolkit toevoegen.

Wat zeggen mensen die een Aumm opleiding of workshop gevolgd hebben?

 

Het eerste jaar bestaat uit drieëntwintig dagen verspreid over zeven modules. De focus ligt op 'primal'. Daarmee bedoelen we de periode rond je geboorte, je vroegste jeugd en je kindertijd. In dit eerste jaar maak je contact met het gekwetste kind in jezelf, om je bewust te worden van de beperkende overtuigingen en overlevingsstrategieën, die ontstaan zijn in je kindertijd. Dat kinddeel is nog steeds actief in jou. Door de ondersteunende kracht en de compassie van de volwassene die je nu bent, in te zetten, is het mogelijk met andere ogen naar jezelf, de ander en de wereld te leren kijken.

In het tweede jaar gaat de aandacht meer naar het heden, naar het versterken van de volwassene. In dit jaar krijg je een breder inzicht in waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Het verleden kan je niet ongedaan maken. Heling is alleen in het hier en nu mogelijk. Het eerste en het tweede jaar vormen samen een afgerond geheel. Het tweede jaar bestaat uit drieëntwintig dagen verspreid over zes modules. 

Het derde jaar van de training is bedoeld voor studenten die nog dieper op het geleerde willen ingaan om dit in hun dagelijkse leven/werk te kunnen integreren en voor mensen die therapeut willen worden. Het derde jaar bestaat wederom uit drieëntwintig dagen verspreid over zeven modules.

Het vierde jaar is een supervisie- en assisteerjaar, voor hen die zich verder willen verdiepen en/of een eigen praktijk willen beginnen. Doorgaans duurt het afstudeerproces twee jaar. Het vierde jaar kan dus langer duren dan een jaar