De medewerkers van AUMM doen hun best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat iemand een klacht heeft of vindt dat zaken beter kunnen. Als dat zo is dan horen wij dit graag. Dan kunnen we actie ondernemen. Er zijn diverse manieren waarop een klacht ingediend kan worden.

Om volgens de officiële richtlijnen een klacht te kunnen behandelen heeft AUMM een klachtencommisie ingesteld. Hier vind je meer informatie over de klachtenprocedure en de samenstelling van de commissie.

Daarnaast valt AUMM door registratie onder het onafhankelijke klacht- en tucht recht van: Klachtenregeling KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen)