training traumaheling voor baby's en peuters

training in drie modules rond traumaheling voor baby’s en peuters

Vóór, tijdens en na de geboorte ervaart elk kind zijn eigen unieke en individuele verhaal. Dit zie je aan de stemmingen en het welzijn van de baby, maar ook in zijn cellen, weefsels, lichaamsvloeistoffen en zenuwstelsel. Tevens is het merkbaar aan zijn slaappatronen, borstvoeding- en eetpatroon, de algehele verdere ontwikkeling, de relatie met zijn ouders en de mogelijkheid om emotioneel en fysiek contact te ervaren.

Wat wil de baby ons vertellen wanneer het zich vaak uitstrekt naar achteren, een lege blik heeft, voortdurend dezelfde bewegingen maakt, heel onrustig is, veel huilt, vaak in zijn ogen wrijft, een doordringende schreeuw slaakt of wanneer het te weinig of te veel slaapt? Wat wil het kind ons vertellen wanneer het bijvoorbeeld moeite heeft zich te concentreren, veel ruzie maakt met anderen of zich terugtrekt, steeds weer dezelfde spelletjes speelt, in bed plast, plotseling terugvalt naar een eerder stadium van ontwikkeling?

Met empatie en aanwezigheid biedt Sarito een veilige bedding, waarin de baby en zijn ouders, na hun stressvolle ervaringen, nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Door goed te luisteren naar de baby, kan het zijn eigen verhaal vertellen over wat het heeft ervaren.

De deelnemers worden ondersteund om nieuwe ervaringen op te doen op professioneel en persoonlijk gebied en om het geleerde te integreren.

Dit werk met kinderen, gebaseerd op de beginselen van Somatic Experience en kennis van de prenatale psychologie (Carlton Terry, Castellino), is ontwikkeld uit het systemische traumawerk met kinderen en hun ouders. Tijdens de cursus zal Sarito demosessies met kinderen geven Daarna zullen de sessies in detail worden besproken met de groep. Er wordt ook gewerkt met oefeningen in waarneming en Mindfulness, training uitwisseling van deelnemers en verbale en non-verbale verkenning van eigen ervaringen.

Deelnemers leren:

 • begrip over pre-, peri- en postnatale shock en trauma en de effecten daarvan op het zenuwstelsel, welzijn en gedrag;
 • traumatische vastgehouden energie en symptomen van trauma waarnemen;
 • hoe zuigelingen en kinderen laten zien dat ze een traumatische ervaring hebben meegemaakt;
 • over hulpbron-georiënteerde vaardigheden voor traumaheling;
 • het belang en de toepassing van verbale begeleiding binnen het trauma werk: uitnodigende taal, de kunst van het luisteren en vragen stellen, het opzetten en onderhouden van relaties met ouders en kinderen, verbale ondersteuning in het verkennen van een innerlijke staat van zijn;
 • belang en toepassing van resonantie in het werk;
 • luisteren naar het kind, om zijn "taal" en non-verbale signalen te begrijpen, en om op hem te "reageren" in therapeutische zin;
 • basisprincipes van gericht therapeutische spelen;
 • de kunst van het ondersteunen van ontlading;
 • de "geschiedenis" vertragen en in kleine en beheersbare porties te verdelen, verbaal en non-verbaal;
 • hoe de oriëntatie-, vecht- en vluchtreflex afgemaakt kan worden;
 • positieve en negatieve activering herkennen en differentiëren;
 • leren de zelfregulatie van het kind te ondersteunen;
 • het belang en de toepassing van systemisch werk met ouders;
 • ontdekken waar de baby aan wil werken tijdens de sessie;
 • over de dynamiek in de bevruchting, embryonale ontwikkeling, geboorte en vroege jeugdontwikkeling;
 • gericht aanraken en ‘hands-on’ vaardigheden;
 • hoe prenatale kwesties terugkeren bij volwassenen;
 • over hulpbron-georiënteerd onderzoek van de prenatale tijd en de eerste "afdrukken" bij volwassenen;