training familieopstellingen en systemisch werk

Familieopstellingen en systemisch werk slaan een brug tussen het psychotherapeutische werk en de bredere kijk op hoe ons leven wordt beïnvloed door een groter geheel. Door o.a. de structuur van de familie neer te zetten worden de relaties binnen dit familiesysteem zichtbaar en kan duidelijk worden hoe onopgeloste situaties het leven en de rol (plek) in de familie beïnvloeden. Door de posities binnen de structuur in beweging te laten komen, kan de onderbroken stroom van liefde weer gaan stromen. Er kunnen opstellingen worden gedaan over familie's, maar ook over werk, ziekten, relaties of andere levensvragen.

Het werken met familieopstellingen van Bert Hellinger heeft zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld als een therapeutische methode die op diverse gebieden in het werken met mensen kan worden ingezet. De dynamiek die in familiesystemen werkt is ook werkzaam in andere systemen. Die vinden we ook terug in de maatschappij, en ook in ons zelf. We noemen de training familie-opstellingen en systemisch werk, omdat we, naast het werken met de basis, familieopstellingen, aandacht zullen besteden aan het systemisch werk op gebied van verschillende levensthema’s. Het is echter veel meer dan een therapeutische methode die kan worden vastgelegd en doorgegeven in regels en gebruiksaanwijzingen.

Het leven is altijd nieuw, het gebruikt het verleden niet als ideaal of model voor het heden. Echter, de manier waarop wij de samenleving, het gezin, ons werk of ook hoe we ons leven vormgeven, zijn meestal wel afgeleid uit oude kennis en informatie. Het bevat oude idealen en ideeen, helden en heiligen, daders en tirannen, getroffenen en slachtoffers, die in het verleden antwoorden gaven op sitiuaties en geloofsovertuigingen. Zonder de oude orde ervaren we onszelf in chaos, in een staat van niet weten. Uit dit niet weten ontstaan echter oplossingen die vrij zijn van het verleden, en die overeenkomen met de 'orders of love' van Bert Hellinger.

Ramateertha brengt het concept van de Tao in, afkomstig uit het Oosten, wat verwijst naar deze chaos als een principe dat het hele bestaan ​​met elkaar verbindt. Het duidt op een natuurlijke harmonie en intelligentie die over het algemeen effectief is. In deze ruimte vinden opstellingen plaats, waarin we ons verbinden met de transformerende kracht van het Tao-bewustzijn. Het is een meditatief proces. Het ego als een eenheid gescheiden van het geheel trekt zich terug. We erkennen wat is en onthouden ons van meningen, oordelen en controle. We kunnen zo ontspannen onze eigen patronen en overtuigingen observeren. Hier vindt werkelijke ontwikkeling plaats.

Met deze visie is het niet meer dan logisch om opstellingenwerk in dienst te stellen van innerlijke groei. Het gaat er niet langer om dat je van bepaalde problemen of symptomen af ​​wilt komen door middel van een opstelling, maar om diep betrokken te raken bij wat het leven momenteel probeert te laten zien en te leren. Ramateertha heeft ons geinspireerd door deze manier van opstellen, hij wijdt zich in het opstellingenwerk volledig aan deze existentiële taal. Het gaat erom deze taal te leren begrijpen en respecteren. Het is ook belangrijk om te leren wat een open hart en een niet-oordelende geest betekenen.

Op dit punt is het opstellingenwerk een proces dat overeenkomt met een diepe meditatieve houding: in de erkenning van wat is, ligt een sleutel die de opstellingen hun eigen kracht en magie geeft.

Naast het bijbrengen van kennis en technieken, staat dit aspect centraal in deze training. In de basisopleiding kunnen deelnemers leren om zelfstandig opstellingen te begeleiden en het systemisch werk te integreren in hun therapeutische praktijk.  Ook is deze training ideaal om veelvuldig delen van je eigen systeem te bekijken en er mee te werken. In alle blokken breng je je eigen thema’s in.

De vier basismodules vormen het 1e deel van de training Familieopstellingen en systemisch werk. Na deze vier modules kun je, onder supervisie, al aan het werk. Na het volgen van de vier basismodules dien je in ieder geval twee verdiepingsmodules te kiezen. Na het volgen van totaal zes modulen plus vier thema- en supervsiedagen ontvang je het certificaat 'Familieopstellingen en systemisch werk'. 

Technieken, basisdynamieken en onderzoek zijn onderdeel van de training. Onze passie voor dit werk ligt vooral in het transformatieve proces van het leren werken vanuit ‘het lege midden’. Meditatie, doen door ‘niet doen’ en vertrouwen in dat wat groter is dan wij, hebben een grote plaats in de training. Leren om je hart te openen voor wat is, zonder te oordelen, is een proces dat alleen kan plaatsvinden vanuit meditatie en stilte.

Wat aan de orde komt in deze training:

 • De basis van het werken met opstellingen van het systeem van herkomst. 
 • Het interview dat vooraf gaat aan een opstelling.
 • Welke vragen stel je, waar zoek je naar?
 • Contact maken met je cliënt.
 • Wanneer zet je een opstelling neer, wat ga je neerzetten en waarmee begin je?
 • Wie behoren tot het systeem?
 • Hoe werk je met het systeem van herkomst en hoe werk je met het huidige systeem?
 • De basis houding van de therapeut: het werken vanuit innerlijk contact, vanuit innerlijke stilte, zonder oordeel, ontvankelijk en open. Dingen "laten gebeuren", jezelf leren toestaan mee te gaan in de beweging.
 • Het leren begrijpen van de basis ordening, het lezen van het veld, intunen met het veld.
 • In oefeningen zullen we leren hoe je het een en ander opzet, en wat zie je in het eerste opstellingsplaatje. Wat zijn de eerste aanwijzingen en in welke richting kun je zoeken?
 • De basisdynamieken leren kennen en zichtbaar maken.
 • Leren begrijpen wat een systeem is en wat het 'geweten' is van een systeem.
 • Onderzoeken van de fenomenologische aanpak, zien wat er is en het er laten zijn.
 • Wat is de onderbroken beweging?
 • Mannen en vrouwenlijnen.
 • Thematisch werk
 • Meditatie en nog meer inzicht over werken vanuit het 'stille midden'

Voorlopige beschrijving van de modules (er kan nog iets aan veranderen).

Module 1: Basisgegevens, dynamieken en systeem van herkomst.

Module 2:  Opstellingen huidig systeem.

Module 3: Opstellingen rond specifieke thema's

Module 4: Beweging van de ziel en de weg van Tao

Ramateertha schrijft over de opzet die hij heeft gemaakt nog het volgende:

In the end I want to point out, that learning this work involves many different levels of human existence and is in it’s nature very diverse and unpredictable. So when I am giving an outline of what is to be taught in this training, at what time, I am giving this information reluctantly: out of my experience situations occur, that just simply ask to be used for demonstration of certain aspects of the work. In the teaching process I will follow the flow, because I trust the power of the moment. I will be bearing the things to be taught in mind, yet they might be brought in at very different places.

Vervolgmodules:

 • Speciale opstellingen, zoals: ziekten, psychosomatische zaken, werk, relaties, geld, etc.
 • Stephan Hausner:, opstellingen rond ziektes
 • Dr. Nick Blaser:, 'Ik grensbewustzijn', tafelopstellingen rond grenzen.
 • Peter de Vries (Devendra): - Walking your shoes
 • Dwari: opstellingen traumaheling
 • Werken met het Life Integration Process (LIP) volgens Wilfried Nelles.
 • Opstellingen in de context van bedrijven, organisaties, teams en de wereld van het werk in het algemeen, bijvoorbeeld leiderschap, relaties met medewerkers, geld etc
 • Bij onvoldeonde fundamentele therapeutische kennis zoals projectie, overdracht en tegenoverdracht, psychopathologie, etc. zullen wij bepaalde verdiepingstrainingen aanraden.

Themadagen:

 • Hoe werk je individueel met opstellingen
 • Werken met kussens of grondankers
 • Het maken van een genogram
 • Relatie-opstellingen

Intervisie:

Tijdens de eerste module van de opleiding worden er een intervisiegroep of groepen gevormd. De leden van deze groep komen tussen ieder blok minimaal één maal samen (vaker mag natuurlijk) om te oefenen met het geven van opstellingen aan elkaar. Zo krijgt men ervaring in het begeleiden van opstellingen. In een later stadium van de opleiding is het ook mogelijk om met mensen van buiten de opleiding een opstelling te doen.

 

 

Testimonials:

“Veel ruimte om te laten ontstaan wat er al is. Op die manier reflecteert de essentie van het werk ook daadwerkelijk in de opzet en intentie van de training. De combi die dan ontstaat, ademt gewoon leven, in al zijn facetten.”   -Kees-

“Gedragen, liefdevol, met compassie. De trainers heb ik ervaren als in het hier en nu, aanwezig met alles wat er is.”  -Ambaar-

“Zeer indrukwekkend en leerzaam. En meer inzicht ontwikkeld in familiesystemen, maar vooral in mezelf.” -Amira- “Rijk, zorgvuldig, opbouwend. Het had voor mij wel twee weekenden langer mogen duren. Ik heb een dankbaar gevoel voor de rijkdom ontdekt in mezelf.”   -Aletta-

Na de vier basismodules kun je aan het werk, onder supervisie. Je krijgt je certificaat na het volgen van nog 2 verdiepingsmodules en 4 thema- of supervisiedagen. De data van de supervisedagen kun je straks hier vinden en meer info volgt.

Mocht je onvoldoende vooropleiding hebben, zullen de 3 daagse training psychopathologie en een module rond overdracht-tegenoverdracht onderdeel zijn van je certificering.

Een intakegesprek is een voorwaarde voor deelnemers die de PRT opleiding niet hebben gevolgd. In dit gesprek zullen we bekijken of de training geschikt is voor je en of de aanvullende modules nodig zijn.


Data verdiepingsmodules van de lopende training 2022/2023.

(De data en inhoud van de verdiepingsmodules en de supervisie voor de training 2023/2024 worden later bekend gemaakt).

2022:

27 april t/m 1 mei 2022 Stephan Hausner - verdiepingsmodule Gezondheid en ziekte.

15 t/m 18 sept. (start 18.00 uur) dr. Nick Blaser, 'Ik grensbewustzijn', tafelopstellingen rond grenzen.

2023:  

1-5 febr. (start 18.00 uur) Jan en Vasna, Life affirmative Constallations (LAF)

17 t/m 21 mei, (start 18.00 uu)r Peter de Vries (Devendra) - Walking your shoes

20 t/m 25 sept.  (start 18.00 uur) Dwari- opstellingen traumaheling

Data thema - en supervisiedagen

De eerst twee dagen zijn verdiepingsdagen rond een thema. Kosten 100 euro plus 20 voor het betreffende centrum.

dag 1: het maken van een genogram (Divyam) 16 dec. 2021, Usquert

dag 2: individueel werken (Divyam) 27 febr. 2022 Usuert

dag 3: supervisie (Jan Yoko) 28 juni 2022, Lieveren

dag 4: relatie-opstellingen (Divyam), 10 oktober 2022, Usquert

dag 5: supervisie (Utsav) 23 november 2022, Amersfoort

 

2023/2024

De training 2023/2024 beslaat 14 trainingsdagen + 4 avonden vanaf 18.00 uur voor iedere module.

De data en inhoud van de verdiepingsmodules en de supervisie voor de training 2023/2024 worden later bekend gemaakt.

 

Prijs

€ 2000,-
Kosten verblijf: zie agenda

Data

okt - 2023
mei - 2024

Aantal blokken

4

Agenda 2023/2024
wo 18 okt 18:00 t/m zo 22 okt 16:00 module 1 familie-opstellingen en systemisch werk
Jan Bosma
de Bron
Kosten verblijf: € 355,-
do 18 jan 18:00 t/m zo 21 jan 16:00 module 2 familie-opstellingen en systemisch werk
Utsav van Hove
de Bron
Kosten verblijf: € 270,-
do 07 mrt 18:00 t/m zo 10 mrt 16:00 module 3 training familie opstellingen en systemisch werk
Divyam Kranenburg
de Bron
Kosten verblijf: € 270,-
wo 01 mei 18:00 t/m zo 05 mei 16:00 module 4 familie-opstellingen en systemisch werk
Ramateertha Doetsch
de Bron
Kosten verblijf: € 355,-