Een familie is een systeem. Elk lid van de familie, zelfs de mensen die er niet meer zijn, zijn energetisch nog altijd aanwezig in de familiestructuur. Zij beïnvloeden daarmee de andere leden. Ook de onderdrukte emoties van de familieleden zijn aanwezig en kunnen overgenomen worden door anderen in het systeem. Ergens in de lijn zal een lid van de familie zich identificeren met de gevoelens of de lotsbepaling van die ander. Dat gebeurt vanzelf, vanuit liefde, om het systeem compleet en heel te houden.

Wat zijn familie-opstellingen?

Deelnemen aan een familie-opstelling kan onverwachte inzichten geven in steeds terugkerende problemen. De familie van herkomst is van grote invloed op ons leven. Hóe groot die invloed onbewust is, weten wij vaak niet. Soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in gezin of familie. Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan, en steeds overgedragen. Je draagt onbewust de last van een (ver) familielid. Elk kind behoort tot een familie en heeft daarin een bepaalde rol. Door een familie-opstelling kan het mogelijk zijn je los te maken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie.

Jan - op afspraak

Een nieuwe loot aan de Aumm-boom: online familie- en systeemopstellingen & coaching. Online opstellen  bewijst inmiddels hele goede diensten en lijkt een blijvende plaats in te gaan nemen in het opstellingenwerk. Zeker als dat gecombineerd wordt met lichaamgericht online coaching.

 

Data 2021 8 mei | 23 oktober | 11 december

Jan Bosma

Voor iedereen toegankelijke familie-opstellingendagen. Op deze dag kunnen vier mensen een opstelling neerzetten. Verder is er natuurlijk de mogelijkheid om als representant deel te nemen. De dagen zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.

maandag 27 sept. (20.00) - woensdag 29 sept. 2021

Jan Bosma

Tijdens deze tweedaagse werken we in een kleine groep van 14 - 18 mensen met 'traditionele'  familieopstellingen, systemisch werk, organisatieopstellingen en opstellingen volgens het LIP -principe (Life Integration Process). Mensen van buiten onze opleidingen zijn van harte welkom.

start 6 - 10 okt. 2021

diverse trainers

In 2021 starten we weer een training, in een andere vorm dan andere jaren. 4 basisblokken, thema- en supervisiedagen en diverse verdiepingmodulen.

Familieopstellingen en systemisch werk slaat een brug tussen het psychotherapeutische werk en de bredere kijk op hoe ons leven wordt beïnvloed door een groter geheel. Het werk van Bert hellinger heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en wordt nu in veel werkgebieden met mensen gebruikt. Het is echter veel meer dan een therapeutische methode die kan worden vastgelegd en doorgegeven in regels en gebruiksaanwijzingen.

In deze opleiding kunnen deelnemers leren om zelfstandig opstellingen te leiden en het systemisch werk te integreren in hun therapeutische praktijk.  Ook is deze training ideaal om veelvuldig delen van je eigen systeem te bekijken. In alle blokken breng je je eigen thema’s in.

zie agenda

diverse trainers

Supervisie- en verdiepings (thema) dagen voor mensen die de training familie-opstellingen en systemisch werk volgen of gevolgd hebben. Voor het behalen van het certificaat van de vernieuwde training zijn 4 supervisiedagen verplicht.

Deze dagen zijn, indien plek, ook open voor deelnemers van vorige trainingen.

2020 Geannuleerd

Ramateertha

Ramateertha geeft deze module voor mensen die de drie jaren PRT hebben afgerond. Wat is je volgende stap? Waar zit je nu? Verdieping en integratie, of een verrassende opening in je proces. In overleg kunnen ook mensen die een soortgelijke opleiding hebben gevolgd meedoen.

Start 3 december 'savonds

2020 geannuleerd

Ramateertha

Supervisie met Ramateertha voor de mensen die de Aumm opstellingen-training hebben gedaan.

15 t/m 18 september 2022

dr. Nick Blaser

Driedaagse verdiepings seminar voor mensen die de basistraining familie opstellingen en systemisch werk hebben afgerond, rond het thema ‘grensopstellingen’.

Hoe vinden we de weg naar onze binnenwereld en kunnen we de toegangspoort openen, of is er helemaal geen afbakening en ook geen ingang herkenbaar?

27 april t/m 1 mei 2022

Vooraankondiging!

Verdiepingsmodule voor mensen die de basistraining Familei Opstellingen en systemisch werk hebben gedaan. Meer informatie volgt zodra bekend.