bevrijding van de ziel-1

eerste deel, 2017

essence-bevrijding van de ziel

Onze spirituele werkelijkheid is tegelijkertijd een vormloze ruimte, een mysterie, dat zich niet verhoudt tot tijd of geschiedenis. Het is dat wat ons mensen verenigt, iets dat we delen, we hebben allemaal een hart dat liefde kan voelen, een bewustzijn dat aanwezig kan zijn. Aan deze andere kant van onze werkelijkheid, waar onze grenzeloze, pure beleving vandaan komt, heeft onze geest geen vorm, geen definitie, geen gestalte. Pas als we kunnen toestaan dat onze identificatie met het zelfbeeld dat we hebben gevormd verschuift naar een identificatie met onze ware essentiële natuur, ervaren we een bevrijding van de ziel. Het seminar ‘De bevrijding van de ziel‘ bestaat uit twee maal vier dagen. Meditatie wordt afgewisseld met onderwijs over bepaalde aspecten van de spirituele reis, gevolgd door praktische oefeningen en een bespreking van de resultaten van het onderzoek. Er is ruimte voor individueel werk.

Dit blok is onderdeel van de training : verdiepingstraining essence: 'inquiry into the sprititual path'