meditatie retreat met Ramateertha: sitting silently

Misschien ken je deze ideeën: ‘therapie vandaag en morgen zal je weer de oude zijn’. Of:  ‘als ik maar genoeg therapie doe en aan mezelf werk, komt het wel goed.’

Echter, ondanks vele diepe inzichten, het loslaten van oude ballast en begrip krijgen in hoe je psyche werkt, haalt het web van gedachten je in en neemt je weer gevangen.

In "stille meditaties", die elk 40 minuten duren, is het gewoon een kwestie van "niets doen". Laat alles zijn zoals het is. Je zit ontspannen en kijkt gewoon zonder in te grijpen. Tussen het "in stilte zitten" heeft het lichaam de mogelijkheid zichzelf te "ontladen" door zachte, langzame bewegingen om weer een natuurlijk evenwicht te vinden.

De "zittingen" worden aangevuld door dagelijks terugkerende actieve meditaties. Tijdens de retreat kun je met de meditatiebegeleiders in een-op-een contact delen over hoe het met je gaat.

Deze dagen zijn een vakantie uit de drukte van het dagelijks leven. Een vakantie naar jezelf, letterlijk tot bezinning komen.

De kern van meditatie is: getuige leren zijn van alles wat er zich in je afspeelt. Het kan gaan om je liefde, je woede, je plezier, je verdriet, je angst, je jaloezie, je seksualiteit. Meditatie leert je er innerlijk er afstand van nemen. Je neemt steeds waar wat er zich rondom je denken, je lichaam en je emoties afspeelt. Meditatie leert je om er steeds vrijer van te worden. Misschien voel je of ervaar je nog steeds dezelfde emoties, denk je nog steeds dezelfde gedachten, maar die emoties en gedachten hebben minder invloed op je omdat je je er niet meer mee hoeft te identificeren. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die mogelijk is.

 

Luister naar je wezen. Dat geeft je voortdurend aanwijzingen. Het is maar een klein zacht stemmetje. Toegegeven, het schreeuwt nooit tegen je. En als je het op kunt brengen om stil te zijn, zul je je weg op de tast vinden.