Jan Bosma (1962)

Jan is trainer/therapeut in de opleiding Primal Rebirth Therapie en de training familieopstellingen en systemisch werk. Hij is van huis uit historicus en heeft een ondernemersachtergrond. Jan heeft trainingen gevolgd op het gebied van innerlijk kind-werk, familie- en organisatieopstellingen, LIP-opstellingen, co-dependency en traumawerk. Opstellingenwerk is zijn passie. Hij is getrouwd met Vasna en werkt als therapeut/trainer en supervisor in de meerjarige Aumm (beroeps-) opleiding PRT. Samen met Vasna heeft hij de dagelijkse leiding van de opleiding.