therapie en meditatie

In onze visie is het doel van therapie een voorbereiding tot meditatie. Daarom is dit een belangrijk onderdeel in al onze trainingen en workshops. 

De kern van meditatie is: getuige leren zijn van alles wat er zich in je afspeelt. Het kan gaan om je liefde, je woede, je plezier, je verdriet, je angst, je jaloezie, je seksualiteit. Meditatie leert je er innerlijk er afstand van nemen. Je neemt steeds waar wat er zich rondom je denken, je lichaam en je emoties afspeelt. Meditatie leert je om er steeds vrijer van te worden. Misschien voel je of ervaar je nog steeds dezelfde emoties, denk je nog steeds dezelfde gedachten, maar die emoties en gedachten hebben minder invloed op je omdat je je er niet meer mee hoeft te identificeren. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die mogelijk is.

Iedere dag maken we er ruimte voor. Meditatie draagt ook bij aan jouw zelfregulerend vermogen waardoor je beter in staat bent om de aangeboden leerstof te verwerken en te laten beklijven.

De Indiase leermeester Osho, die veel meditatietechnieken heeft ontwikkeld die door honderduizenden mensen over de gehele wereld worden beoefend, zegt het als volgt:

When mind knows, we call it knowledge.

When heart knows, we call it love.

And when being knows, we call it meditation.

En:

Luister naar je wezen. Dat geeft je voortdurend aanwijzingen. Het is maar een klein zacht stemmetje. Toegegeven, het schreeuwt nooit tegen je. En als je het op kunt brengen om stil te zijn, zul je je weg op de tast vinden.