essence retreat: de parel van onschatbare waarde

De essence-serie 2017-2019 bestaat uit een aantal modulen met Samarona en Vasumati. Vasumati start met  ‘The pearl beyond price’ (de parel van onschatbare waarde), een deel in 2017 en een deel in 2018. Samarona geeft twee delen ‘The liberation of the soul’ (bevrijding van de ziel) in 2018 en 2019. De delen zijn ook los te volgen.

The pearl retreat is an invitation to discover your true self, your authentic being and to live grounded in that depth and stillness.
When we move into relationships we often abandon our inner to make the other happy.
We put ourselves in second place. This is what we have been taught to do.
But as we mature we realise that love can only flower in a space of complete authenticity and not in a space of adaptation. There is a flow that comes when we are ourselves that is soulful and spacious.
That is non reactive but aware.

We ontdekken dat er een centraal aspect in ons is dat in dit werk de ‘Persoonlijke Essentie’ of ‘de Parel van onschatbare waarde’ genoemd wordt. De Soefi's noemen dit het Ware Ego. Als we de parel verwerkelijken voelen we pas dat we echt iemand zijn. We voelen ons kostbaar, volledige en compleet. Er ontstaat een gevoel van diepe tevredenheid en rust alsof er niets ontbreekt. We hebben wat we zochten. Als we dit ervaren, komt er ontspanning en vreugde. De parel in ons wezen laat ons ons ontspannen voelen, vol vertrouwen, veerkrachtig en in contact. De issues van de parel zijn complex en worden vaak gezien in termen van de objectrelatie- theorie, in het bijzonder van Margret Mahlers model van de ontwikkeling van het kind, met speciale aandacht voor de manier waarop we versmelten en ons vervolgens afscheiden, als een manier om ons langzaam te ontwikkelen tot een geïntegreerd individueel zelf.